I vår fikk vi motorhavari på båten, og på grunn av motorens høye alder, generelle tilstand og kostnaden ved reparasjon ble det besluttet å ikke reparere motoren.

Etter flere henvendelser til ulike aktører fikk vi tilslag på kr 160.000,- til anskaffelse av ny båt fra Ildsjelfondet. Da vi ikke lyktes med å skaffe midler fra andre ble det besluttet å bruke disse midlene på å bytte motor i båten.

Vi fikk hånd om en svært god Volvo Penta D3 som ble hentet i Asker. Denne er vi nå i ferd med å installere i båten, samtidig som vi utbedrer glassfiberskader og lakker opp nedre halvdel av båten.

Planen videre er å bytte fenderlist og lakkere resten av båten. Det ligger an til at vi drøyer med dette til neste sommer, nå er første prioritet å få båten på sjøen igjen, til glede for klubbens medlemmer.