Styret innkaller herved til årsmøte i Kvinnherad Undervannsklubb.

Årsmøtet avholdes 14.2.2022 kl 17:00 i Gamleskulen på Sunde.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 31.1 til kvinnherad@undervannsklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettsider, https://undervannsklubb.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kvinnherad Undervannsklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Kvinnherad Undervannsklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Kvinnherad Undervannsklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubben kontaktes på kvinnherad@undervannsklubb.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret