På årsmøtet i 2021 ble det vedtatt at styret skulle jobbe for å få etablert mulighet for fylling av nitrox i kommunen. Dette har styret fulgt opp, og etter å ha vurdert ulike løsninger landet vi på at den beste løsningen vil være en kombinasjon av en continous flow blender og en booster pumpe. Totalpris på dette prosjektet er anslått til rundt 100.000,-.

Klubben søkte Sparebank 1 stiftinga Kvinnherad om støtte til prosjektet, og vi var så heldige å få tilslag på kr 90.000,- fra denne fantastiske stiftelsen.

Kvinnherad Undervannsklubb har også tidligere runder fått støtte fra stiftelsen, men ikke slike beløp som vi her snakker om. Vi håper at tilbud om fylling av nitrox skal bidra til å øke aktiviteten i klubben, samtidig som det skal gjøre dykkingen sikrere.

Tusen takk til Sparebank 1-Stiftinga Kvinnherad!

Nitrox

Nitrox er egentlig et navn på alle gassblandinger som består av nitrogen og oksygen. Innen dykking brukes det imidlertid for å beskrive en gassblanding som inneholder mer enn 21% oksygen. (Enriched Air) Nitrox reduserer faren for dykkersyke (DCS) ved at den inneholder mindre nitrogen enn hva luft gjør.

Continous Flow Blender

Continous Flow Blending er å blande ren oksygen i luftstrømmen som går inn på kompressoren, slik at man kan fylle nitrox med opp til 40% oksygen direkte fra kompressoren. Dette er den enkleste måten å lage nitrox på, og gjøres i praksis med et panel som tilsetter oksygen i lufstrømmen før den analyserer gassen og forteller hva oksygeninnholdet i gassen er. Nitrox-blanding med over 40% oksygeninnhold kan ikke lages med denne metoden, da det kan medføre brann og eksplosjon i kompressoren.

Deltrykksblanding

Deltrykksblanding (av nitrox) er å først fylle ren oksygen på flasken, og deretter toppe flasken med vanlig luft. Denne metoden brukes dersom man har behov for gass med høyere oksygeninnhold enn 40%.

Booster

Booster-pumpen brukes ved deltrykksblanding når man har behov for å fylle dykkerflasken med et høyere trykk enn man har tilgjengelig på oksygen-flasken. Pumpen gjør det mulig å få et høyere gasstrykk på flasken man skal fylle enn man har på flasken gassen kommer fra.

Sertifisering

Som ved alle andre aktiviteter vi driver med under vann, medfører også dykking med nitrox noen risikomomenter som må håndteres rett. Eksempler på dette er kronisk eller akutt oksygenforgiftning, og brann- og eksplosjonsfare knyttet til håndtering av ren oksygen. Klubben tar sikte på å organisere kurs og sertifisering for nitrox dykking, slik at alle dykkere i kommunen får glede av dette tilbudet!