Klubben avholder årsmøte på Sunde gamle skule, 14.2.2022, kl 17:00. Sakspairer finnes under. Vel møtt!